Chính sách bảo mật cho trang web sanxuatamchen.vn

Trang web sanxuatamchen.vn cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và người dùng. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo mật và chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng đọc kỹ chính sách này để hiểu rõ về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của khách hàng và người dùng.

1. Thu thập thông tin:

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng và người dùng như tên, địa chỉ email, địa chỉ giao hàng và số điện thoại. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về hoạt động trên trang web của khách hàng và người dùng.

2. Sử dụng thông tin:

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng và người dùng để xử lý đơn hàng, phản hồi yêu cầu hỗ trợ khách hàng và cung cấp thông tin về sản phẩm mới và khuyến mãi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để cải thiện trải nghiệm của khách hàng và người dùng trên trang web.

3. Chia sẻ thông tin:

Chúng tôi không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của khách hàng và người dùng cho bên thứ ba. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các đối tác hoạt động liên quan đến việc vận hành và cung cấp dịch vụ trên trang web, nhưng chỉ khi cần thiết và được phép pháp.

4. Bảo mật thông tin:

Trang web sanxuatamchen.vn cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng và người dùng bằng cách sử dụng các biện pháp bảo mật như mã hóa SSL/TLS và Firewall. Chúng tôi chỉ tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng và người dùng khi có yêu cầu pháp lý hoặc khi khách hàng và người dùng đồng ý chia sẻ thông tin. Chúng tôi cũng sẽ giám sát và kiểm tra thường xuyên để đảm bảo tính bảo mật và chính xác của thông tin.

5. Lưu trữ thông tin:

Thông tin cá nhân của khách hàng và người dùng sẽ được lưu trữ trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích đã nêu ở trên hoặc cho đến khi khách hàng và người dùng yêu cầu từ chối hoặc yêu cầu xoá thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống.

6. Trang web của trẻ em:

Trang web sanxuatamchen.vn không phù hợp cho trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không thu thập thông tin của trẻ em dưới 13 tuổi một cách có chủ ý.

7. Quyền riêng tư của khách hàng và người dùng:

Khách hàng và người dùng có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xoá thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến quyền riêng tư, khách hàng và người dùng có thể liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.

8. Cập nhật chính sách:

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, khách hàng và người dùng đồng ý với các thay đổi của chính sách này.

Trang web sanxuatamchen.vn cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và người dùng một cách tốt nhất. Chúng tôi đánh giá cao quyền riêng tư và luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng và người dùng để đảm bảo tính an toàn và bảo mật cho thông tin cá nhân của họ.