Tui Tra Sen Thap Muoi Thuong Hang 1.jpg
Trà Sen Tháp Mười Hộp Nhỏ 40g (5 gói x8g)